Cross-border w e-commerce; Jak zarejestrować się do VAT-UE?

Sprzedaż towarów za granicę wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród polskich  firm z sektora MSP. Dostępność produktów i konkurencyjne ceny sprzyjają wzrostowi sprzedaży zagranicznej szczególnie na portalach aukcyjnych. Przedsiębiorcy mają jednak pewne wątpliwości związane z dostawą i formalnościami, które na pierwszy rzut oka wydają się dość skomplikowane.

Sprzedaż internetowa za granicę czy jakakolwiek sprzedaż zagraniczna powinna mieć w Polsce specjalne przywileje podatkowe, a  każda firma powinna mieć  status firmy unijnej.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych. W transakcjach tych ma miejsce specyficzny sposób rozliczenia VAT-UE. Jego specyfika polega na rozliczeniu podatku przez nabywcę w miejscu, w którym posiada on siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE ma przedsiębiorca, który zamierza dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w obrębie państw członkowskich UE. Obowiązkiem tym objęte są również firmy korzystające ze zwolnienia VAT, które dokonywać będą transakcji wewnątrzwspólnotowych. W celu rejestracji podatnik musi złożyć stosowne dokumenty do urzędu skarbowego. Do zawiadomienia służy formularz VAT-R.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest już zarejestrowany na potrzeby podatku VAT (jako podatnik czynny lub zwolniony), musi zgłosić jedynie aktualizację na wskazanym formularzu. Ważnym elementem formularza jest pozycja dotycząca daty rozpoczęcia dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W wyniku rejestracji właściwy urząd skarbowy nada podatnikowi NIP “europejski”, wówczas zobowiązany będzie do posługiwania się w transakcjach unijnych numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym prefiksem PL.

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do rejestracji na potrzeby VAT-UE przed dokonaniem pierwszej transakcji dotyczącej:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - czyli zakupu towarów od kontrahentów z krajów unijnych;

- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - czyli sprzedaży towarów na rzecz kontrahenta unijnego, który również jest zobowiązany do rejestracji,

- nabycia usług, dla których miejscem ich świadczenia jest kraj nabywcy - i to nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT,

- świadczenia usług na rzecz kontrahentów z UE, w odniesieniu do których miejscem świadczenia jest kraj prowadzenia działalności lub zamieszkania nabywcy (inny niż Polska).

Jeśli podatnik zwolniony z VAT dokona rejestracji jako podatnik VAT-UE, nie spowoduje to utraty zwolnienia.

Sprzedaż towaru za granicę jest prosta i nie wiąże się z aż tak wieloma formalnościami dotyczącymi wypełniania dokumentów. Część z nich jest wprawdzie obowiązkowa, jednak wiele obowiązków zdejmuje z wysyłającego firma kurierska. Wtedy zadanie sprzedawcy ogranicza się do wypełnienia listu przewozowego.

Polskie firmy zajmujące się handlem coraz częściej decydują się na wysyłanie towaru poza granice naszego kraju. Takie działanie pozwala zwiększyć grupę odbiorców zainteresowanych ofertą handlową, a to może  przełożyć  się na wzrost sprzedaży. Przedsiębiorstwa wysyłające towary za granicę otwierają się na rynek światowy budując w ten sposób swoją markę.

 

Wojciech Giczkowski

Główny Specjalista

Biuro Rozwoju Rynku ARR