Zakupy przyszłości - Strefa Inspiracji KOWR POLAGRA FOOD 2017

Jak smakować będzie sprzedaż produktów spożywczych w przyszłości? Jaka jest wizja sprzedaży, która realizowana będzie za 10-20 lat?

W sferze dóbr intelektualnych oraz materialnych dokonuje się olbrzymia zmiana napędzana nowymi zwyczajami konsumentów, a także nowymi technologiami i możliwościami. Jak to wszystko będzie wyglądało za 5, 10, 25 lat o tym opowiedzą goście KOWR, czyli Patrycja Ogrodnik z Agencji Freebee, prof. Witold Orłowski, Stanisław Kluza dr nauk ekonomicznych oraz Łukasz Hołubowski KOWR.