Supermarket Trade Show w Tokio jako przykład działania kontekstowego

Różnice w narodowym podejściu polegają nie tylko na sposobie prezentacji na targowych stoiskach, ale przede wszystkim w zachowaniu partnerów podczas rozmów. Japoński biznesmen nie przekroczy pewnej linii naszej ekspozycji, a zupełnie odwrotnie zachowuje się rozmówca z Chin. Te cechy różnicujące przedstawicieli krajów należy uwzględnić przygotowując się do udziału w międzynarodowych targach.

Podczas 51. edycji targów Supermarket Trade Show w Tokio, które odbyły się w lutym br.,  w ramach realizacji działań promujących polskie artykuły rolno-spożywcze na rynkach zagranicznych Agencja Rynku Rolnego we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tokio zorganizowała podczas targów stoisko narodowe. Swoją ofertę prezentowały polskie firmy z branży słodyczy, owoców i warzyw oraz przetworów owocowo-warzywnych, mleczarskiej, produktów zbożowych oraz produktów liofilizowanych.

Polscy przedsiębiorcy uczestniczyli w spotkaniach B2B z przedstawicielami lokalnych i globalnych sieci handlowych oraz dystrybutorami. Przedstawiciele polskich firm mieli także możliwość poznania asortymentu produktów oraz cen na rynku japońskim dzięki udziałowi w objeździe po punktach sprzedaży detalicznej (tzw. store-check).

Przed rozpoczęciem spotkań B2B przedstawiciele WPHI w Tokio przybliżyli uczestnikom specyfikę rynku japońskiego, zaprezentowali podobieństwa i różnice w kulturze biznesowej obu krajów, a także udzielili praktycznych wskazówek dotyczących zasad i zwyczajów handlowych na rynku japońskim oraz sposobów wejścia z produktami polskimi na ten rynek.

Content marketing to strategiczne podejście do marketingu definiowane jako proces skupiający się na tworzeniu i dystrybucji wartościowych treści. Zarówno w sektorze B2C, jak i B2B celem jest przyciąganie oraz utrzymywanie uwagi ściśle określonej grupy docelowej wokół świata marki.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w tokijskiej imprezie przygotowały produkty ze specjalnym przekazem na japoński rynek, który ma budować ich wizerunek i świadomość marki. Konkretny przykład: Agus  Global pokazał swoje płatki śniadaniowe podkreślając określone funkcje: wspomaganie pamięci i koncentracji, oddziaływanie na dobre trawienie, zachowanie piękna i urody, oraz wpływu na uwalnianie energii. Skoncentrowanie się na dwóch przekazach prozdrowotnym i służącympodkreślaniu naturalnego piękna  (health and wellbeing) wywołało zainteresowanie japońskich kontrahentów.

Podczas targów polskie firmy miały szansę nawiązać kontakty biznesowe oraz omówić przyszłe ścieżki rozwoju zarówno z odwiedzającymi targi jak i innymi wystawcami. Niewątpliwie w budowaniu nowych relacji biznesowych oraz promowaniu naszych produktów na świecie pomagają dobrze przygotowane strategie marketingowe.

Ponad 80 procent polskich przedsiębiorstw wykorzystuje narzędzia content marketingu - wynika z raportu IAB Polska. Jednocześnie 1/3 firm deklaruje, że nie ma strategii prowadzenia działań content marketingowych, a tylko 8 procent zleca tworzenie treści na zewnątrz. Najpopularniejszym kanałami dystrybucji pozostają social media, firmowa strona i e-mailing.

Raport „Content Marketing” opiera się na badaniach przeprowadzonych przez IAB Polska na grupie 189 marketerów, pracowników agencji i sieci reklamowych oraz agencji PR. Sondaż zrealizowano pomiędzy 25 kwietnia a 18 sierpnia ub.r. Raport podkreśla, że narzędzia content marketingu wykorzystywane przez polskie firmy służą przede wszystkim do budowania wizerunku i świadomości marki. Z różnych tego typu narzędzi korzysta już przeszło 80 proc. badanych. Jednocześnie ponad 1/3 firm biorących udział w badaniu, deklarująca korzystanie z instrumentów content marketingu przyznaje, że nie ma strategii prowadzenia takich działań. Polskie firmy w dużej mierze opierają się na wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników, rzadko korzystają z zewnętrznych ekspertów. Być może dlatego na rynku stosunkowo niewiele pojawia się innowacyjnych projektów content marketingowych, a najczęściej wybieranymi kanałami dystrybucji treści pozostają sprawdzone i „bezpieczne” social media (86 proc.), firmowa strona (66 proc.) czy e-mailing (65 proc.). Respondenci badania stosują content marketing przede wszystkim do budowania świadomości marki (75 proc.), pozyskiwania nowych klientów (70 proc.) oraz budowania pozycji eksperta na rynku (68 proc.).

Za najskuteczniejsze narzędzie content marketingu ankietowani uznali artykuły eksperckie i informacyjne publikowane na serwisach zewnętrznych, zapewne dzięki ich dużej skuteczności, pojemności informacyjnej, pozycjonowaniu w wyszukiwarce, a także dzięki niewielkim kosztom tworzenia tego typu treści. W dalszej kolejności są to różnego typu materiały poradnikowe i infografiki. Mniej niż połowa uznała za najskuteczniejsze materiały w postaci klipów wideo.

Dla badanych firm kluczowymi wskaźnikami wskazującymi wyniki stosowania content marketingu są zasięg (50 proc.), liczba leadów czyli wypełnienionych przez użytkowników formularzy (40 proc.) oraz zaangażowanie odbiorców (39 proc.). Według analityków z jednej strony to zrozumiałe, bo nie każde obejrzenie zdjęcia czy wideo ma się zakończyć zakupem. Z drugiej strony może to oznaczać, że CM jest rzadko wykorzystywany przez marketerów rozliczających się za sprzedaż.

87 proc. ankietowanych wskazało na serwisy social media jako najważniejsze kanały komunikacji w content marketingu. Nieco rzadziej wymieniane były firmowa strona internetowa oraz e-mailing (po 66 proc.). Z kolei przy wyborze kanału do publikacji treści w ramach content marketingu najczęściej (70 proc.) wymieniano grupę docelową, dopasowanie kanału do marki (62 proc.) oraz zasięg (54 proc.).

Według raportu obiecujące jest to, że znaczna większość ankietowanych firm ma strategię działań contentowych. Niepokojące zaś, że prawie połowa z nich nie jest wersją udokumentowaną. Niewielka część ankietowanych działania contentowe wykorzystuje w razie potrzeby, traktując je czysto narzędziowo. Powodów tak powszechnego braku udokumentowania upatrywać można w świeżości podejmowanych działań lub w rozproszeniu odpowiedzialności za ich prowadzenie. Badani przedstawiciele rynku są przekonani, że rola content marketingu będzie rosła. Ponad 40% ankietowanych zadeklarowało wzrost wydatków na ten cel w 2016 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Z drugiej strony, tylko 13% firm w 2016 roku planowało wydać na content marketing więcej niż połowę swojego budżetu marketingowego.

Kiedy się analizuje, kto planuje działania okazuje się, że w wielu przypadkach jest to osoba z działu marketingu, która z dużym prawdopodobieństwem dzieli czas między wieloma innymi obowiązkami. Interesujące jest również, że większość podmiotów w działaniach contentowych nie korzysta z zewnętrznych zasobów, takich jak domy mediowe czy agencje. Może to wynikać z faktu, że stworzenie wartościowej treści często wymaga specjalistycznej wiedzy i – co za tym idzie – z braku zaufania do firm zewnętrznych.

Z drugiej strony, pozytywnym zaskoczeniem może być wniosek, że działania content marketingowe nie są raczej traktowane jako element kampanii Performance Marketing czyli zbioru działań on-line mających na celu osiągnięcie mierzalnego efektu (konwersja). Najczęściej w kampaniach efektywnościowych zakłada się konwersje na sprzedaż lub wypełnienie przez użytkowników formularzy (lead). Konwersją może być jakakolwiek akcja wykonana przez użytkownika np. ściągnięcie konkretnego pliku czy aplikacji, przejście na konkretną podstronę serwisu np. zakładkę kontakt.

Targi Supermarket Trade Show 2017 w Tokio to jedno z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych z branży spożywczej w Japonii, ściśle nastawione na nawiązywanie kontaktów biznesowych z japońskimi importerami, sieciami dystrybucyjnymi i pośrednikami handlowymi. SMTS są skierowane przede wszystkim do firm rodzimych i zagranicznych, których produkty są jeszcze mało rozpoznawalne na japońskim rynku, bądź które dopiero starają się pozyskać kontrahenta w Japonii. Poszukiwanie nowych możliwości biznesowych w sektorze spożywczym powinno być oparte na wartościowych treściach content marketingu.