Co kryje się pod tajemniczym skrótem FMCG?

FMCG to anagram anglojęzycznego Fast Moving Consumer Goods. Tak określa się wszystkie produkty szybko rotujące w punktach sprzedaży, czyli dobra szybko zbywalne.

Pojęcie branży FMCG najczęściej wykorzystywane jest na gruncie terminologii marketingowej. Do tego sektora zalicza się wszystkie firmy oferujące produkty, które są stosunkowo regularnie kupowane i zaspokajają codzienne potrzeby konsumentów.  Produkty te charakteryzują się  szybką reakcją na wzrastające oczekiwania i zmieniające się potrzeby konsumentów.

Rynek FMCG w Polsce w 2015 r. wart był blisko 244,5 mld zł, a jego szacowana wartość w tym roku wyniesie ok. 255 mld zł. Oznacza to wzrost na poziomie 4,3% rok do roku, jak podkreślają analitycy DM PKO BP. Zwiększenie wartości rynku FMCG w latach 2014-2015 – pomimo spadku cen żywności i napojów alkoholowych – nastąpiło dzięki rosnącym zakupom.

Wydatki konsumpcyjne w Polsce zwiększają się dzięki stabilnemu wzrostowi płac, zatrudnienia i spadającemu bezrobociu. W konsekwencji obserwujemy wzrost dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, który nieprzerwanie rośnie w Polsce od 2012 r. i który przekłada się pozytywnie na dynamikę sprzedaży detalicznej.

Obecne programy rządowe poprawiają dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem. Poprawia się wskaźnik zaufania konsumentów w Polsce, który oznacza, iż konsumenci zaczęli wydawać więcej, głównie ze względu na  przekonanie o pozytywnej sytuacji gospodarczej, bezpieczeństwie miejsc pracy i dochodów. Wskaźnik bazuje na założeniu, że większe poczucie bezpieczeństwa wśród konsumentów jest elementem wzrostu gospodarczego, co przekłada się na większą ilość wydanych pieniędzy oraz zwiększenie konsumpcji.

Branża FMCG obejmuje swym zasięgiem przede wszystkim produkty codziennego użytku, do których należy zaliczyć przede wszystkim artykuły spożywcze. Najczęściej produkty te są sprzedawane w super i hipermarketach, które również klasyfikowane są jako podmioty branży FMCG.

Rynek FMCG nie jest łatwym polem prowadzenia działań biznesowych, ponieważ konkurencja jest tu bardzo duża. Z perspektywy klientów codzienne zakupy są obarczone koniecznością ciągłego podejmowania decyzji, jaki produkt nabyć. W konsekwencji firmy produkujące artykuły spożywcze muszą automatycznie dopasowywać się do zmiennych gustów klientów.

Specyfika rynku FMCG wymusza na firmach zastosowanie odmiennego stylu pracy, ponieważ najważniejszym zadaniem jest wsłuchiwanie się w utrwalone nawyki klientów i przewidywanie nowych potrzeb. Ważna jest sprawna wymiana informacji, która umożliwia szybką reakcję całego przedsiębiorstwa.

Produkty FMCG mogą być reklamowane w różny sposób. Są firmy specjalizujące się w tworzeniu wytycznych oraz wskazówek i konkretnych rozwiązań internetowych dla branży FMCG. Ponieważ coraz ważniejsze jest, żeby dotrzeć do klienta w momencie planowania  lub robienia zakupów - mobilna lista zakupów, czyli aplikacja w telefonie pozwalająca, zamiast kartki z zakupami, zaplanować wizytę w sklepie, to dobre miejsce na reklamę produktów szybko zbywalnych.

Do listy zakupów w telefonie dołączana jest reklama w postaci linku, grafiki lub tekstu. Ten komunikat  na liście zakupów dociera do użytkowników, którzy:

  • planują kupić produkt z tej kategorii (reklama kawy wyświetlana kupującym kawę),
  • planują kupić produkt komplementarny (reklama kawy wyświetlana kupującym ciastka),
  • planują kupić produkt konkurencyjny (reklama ryżu wyświetlana kupującym ziemniaki).

Taki komunikat daje znacznie większy zasięg i pokazuje klientom zdjęcie produktu lub logo marki. Zarówno banner, jak i reklama tekstowa prowadzą do strony mobilnej producenta, na której można opowiedzieć o produkcie. Pozwala dotrzeć z informacją do osób, które właśnie podejmują decyzję zakupową, co w porównaniu z np. reklamą na billboardach w mieście czy w TV jest o wiele bardziej precyzyjnym działaniem ze względu na odpowiedni kontekst i skuteczność działania.

Oddziaływanie następuje  w odpowiednim momencie – kiedy użytkownik tworzy listy zakupów oraz kiedy je realizuje, np.: kiedy stoi przed półką z kilkoma różnymi markami kawy, na jego liście zakupów może pojawić się informacja, że do kawy XYZ dostanie designerskie filiżanki.

W Poznaniu powstał już „cyfrowy” hipermarket. Ten sklep jako pierwszy na tak dużą skalę wykorzystuje nowe technologie i internet do ułatwienia i uprzyjemnienia zakupów klientom.

Elektroniczny sommelier doradzający przy wyborze wina, elektroniczne lustro pomagające dobrać odpowiednią odzież i dodatki, interaktywne kioski ułatwiające zamówienie towaru przez internet, ale także pozwalające dowiedzieć się więcej o dostępnych na półkach sklepu produktach – to tylko niektóre udogodnienia dla klientów w nowym hipermarkecie, który musiał swój nowy sklep wkomponować w koncepcję centrum handlowego, dlatego zdecydował się na zupełnie nowy układ wewnętrzny sklepu i bardzo mocne akcenty położył na technologie, a także usługi mające ułatwić i uprzyjemnić zakupy.

Producenci wiedzą, że warto zwracać się do firm, które wykorzystują nowe pomysły ułatwiające klientom robienie zakupów. Trzeba zaistnieć w nowych aplikacjach przeznaczonych dla nowoczesnego konsumenta. Dotyczy to zwłaszcza tych wytwórców, którzy produkują w branży FMCG.