Działania towarzyszące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – nowe możliwości

Jak wygląda realizacja działań towarzyszących POPŻ w praktyce? W jaki sposób można je zorganizować, aby były ciekawe i atrakcyjne dla osób korzystających
z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ?

Przykładem działań objętych dofinansowaniem z POPŻ realizowanych przez organizacje partnerskie są warsztaty kulinarne zorganizowane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, znajdującą się w sieci dystrybucji Caritas Polska, z których fotorelacja poniżej.

Warsztaty  odbyły się 6 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Campus Misericordiae”, Brzegi 254, 32-002 Wieliczka. Warsztaty poprowadziła Pani Ewa Wachowicz (m.in. autorka telewizyjnego programu kulinarnego Ewa gotuje). Warsztaty kulinarne zostały zorganizowane pod hasłem „Z sercem gotuję wszystkim smakuje”, a uczestniczyły w nich dzieci oraz seniorzy - osoby objęte wsparciem POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany (w 85%) z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz ze środków krajowych (15%), to nie tylko pomoc żywnościowa osobom najbardziej potrzebującym.

Organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO), tj.: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Polska oraz Polski Czerwony Krzyż realizujące POPŻ w Podprogramie 2017, oprócz dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą także działania w ramach środków towarzyszących.

Organizacje partnerskie realizują dwa rodzaje działań:

 1. Obowiązkowe, mające na celu:
 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
  • zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
  • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną dla zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
 • wsparcie psychologiczne / terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 1. Dofinansowane z POPŻ mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w szczególności:
 1. warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania i wykorzystania artykułów spożywczych,
 2. warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 3. programy edukacyjne propagujące zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
 4. warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego).

 

Jak wynika z ww. listy, działania objęte dofinansowaniem z POPŻ stwarzają nie tylko możliwość rozwoju kulinarnych zdolności uczestników, ale także uczą jak zdrowo się odżywiać, zapobiegać marnowaniu żywności, a przy tym rozsądnie gospodarować domowym budżetem.

Warsztaty przeprowadzone przez Caritas Polska to dobry przykład w jaki sposób uatrakcyjnić organizację działań i tym samym zachęcić osoby objęte POPŻ do uczestnictwa zarówno w warsztatach kulinarnych jak i w pozostałych rodzajach działań.

POPŻ to nie tylko dystrybucja żywności, ale także możliwość nauki nowych rzeczy połączona z miłym spędzeniem czasu przez osoby korzystające z pomocy żywnościowej. Uczestnictwo w działaniach nie tylko umożliwia włączenie społeczne tych osób, ale także może być okazją do wymiany doświadczeń i integracji różnych grup pokoleniowych – jak w omówionych warsztatach, co stanowi niewątpliwą wartość dodaną działań towarzyszących i całego POPŻ

 

źródło Caritas Polska

źródło Caritas Polska

źródło Caritas Polska