Ogromne zainteresowanie działaniami PROW

Działacie jako grupa producentów i chcecie prowadzić działania promocyjne? Chcesz produkować certyfikowaną żywność? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 daje możliwość otrzymania środków na promocję oraz przystępowanie do systemów jakości.

Działania pomocowe w ramach nowego PROW realizowane przez Agencję Rynku Rolnego cieszą się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Na realizację poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupę producentów na rynku wewnętrznym” w ramach PROW 2014-2020 przeznaczony został budżet w wysokości 15 mln euro. Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwał od 30 września do 31 października 2016 r.  Do ARR wpłynęły 84 wnioski na blisko 122 mln zł. Kwota wnioskowanej pomocy znacznie przewyższyła więc dostępne środki.  To się może jeszcze zmienić, ponieważ obecnie wszystkie wnioski są weryfikowane.

Najwięcej wniosków zostało złożonych przez wnioskodawców, którzy wytwarzają swoje produkty w ramach systemów żywności: Rolnictwo ekologiczne, Jakość Tradycja, Integrowana Produkcja Roślin, QAFP. Dotyczyły one przede wszystkim promocji przetworów mlecznych, owoców i ich przetworów oraz mięsa, a pozostałe – promocji pojedynczych produktów, np. trójniaku, majonezu, makaronu itd. Najwięcej wniosków złożyły konsorcja, w następnej kolejności – spółdzielnie i grupy producentów. W liczbie aplikacji przodowały województwa mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie.

Na tym nie koniec: blisko 1490 wniosków wpłynęło do ARR w drugim naborze wniosków w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”. Wnioski  przyjmowane były w oddziałach terenowych ARR do 31 grudnia 2016 r.

Przypomnijmy: pierwszy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. poddziałania miał miejsce od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. Do ARR wpłynęło wówczas 1186 wniosków o przyznanie pomocy. Wsparcie w łącznej wysokości 5,9 mln zł otrzymało 739 beneficjentów.

 

Więcej informacji o samych poddziałaniach na stronie www.arr.gov.pl/prow-2014-2020.