#Jakość

Recepta na sukces programów szkolnych, czyli co robić, by dzieci zdrowiej się odżywiały

Realizowane przez Agencję Rynku Rolnego unijne programy szkolne „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” od lat cieszą się rosnącym zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci, szkół, jak i dostawców. Obecnie są stałym elementem codziennego życia tysięcy placówek oświatowych w Polsce, a szczególną popularność zyskały w szkołach podstawowych.

Moda na rolnictwo ekologiczne stała się faktem

Współcześni klienci stawiają producentom żywności coraz większe wymagania. Kupowanie przez konsumentów  produktów ekologicznych  jest dowodem wzrostu ich świadomości żywieniowej oraz chęcią poprawy jakości życia swojego i bliskich. Szacuje się, że do 2020 r. liczba osób kupujących żywność ekologiczną wzrośnie nawet o połowę.

Biogazownia rolnicza – źródło energii przyjazne dla środowiska

Hodowla zwierząt jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Niewłaściwe magazynowanie oraz zagospodarowywanie odchodów zwierzęcych może doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wód oraz powietrza. Istotną rolę w utylizacji takich pozostałości i odpadów pełnią biogazownie rolnicze.

Realizacja POPŻ w praktyce

Jak wygląda realizacja POPŻ w praktyce? Czy prowadzenie dokumentacji stanowi naprawdę dużą uciążliwość? Co dobrego wnosi do życia ludzi i ich społeczności POPŻ?

Na te i inne pytania oraz wątpliwości dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przez organizacje partnerskie pozwolą odpowiedzieć dwa odcinki serii Chleb, który życie zmienia przygotowane przez Bank Żywności w Lublinie w ramach działań informacyjno-promocyjnych POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2016.

Zdrowe i z pomysłem

Wygodne produkty są modne, a firmy muszą to wykorzystywać. Tu i teraz. Ci, którym się to udaje, mogą mówić o sukcesie. Produktami liofilizowanymi zajadają się nie tylko alpiniści, podróżnicy czy żeglarze. Chętnie sięgają po nie osoby po prostu ceniące wygodę.

Bioenergetyka szansą dla obszarów wiejskich

W publikacji, która powstała w ramach zrealizowanego projektu konferencji „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej  oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE” został zamieszczony artykuł Łukasza Hołubowskiego prezentujący  krajowy sektor OZE i zadania Agencji Rynku Rolnego w zakresie monitorowania produkcji biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a także rolę ARR jako instytucji monitorującej rynek biokomponentów

Ogromne zainteresowanie działaniami PROW

Działacie jako grupa producentów i chcecie prowadzić działania promocyjne? Chcesz produkować certyfikowaną żywność? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 daje możliwość otrzymania środków na promocję oraz przystępowanie do systemów jakości

Ochrona bezpieczeństwa informacji w organizacji. Case study ARR.

Agencja Rynku Rolnego uzyskała certyfikację na zgodność z normą PN- ISO/IEC  27001:2014-12. Oznacza to, że nasza Agencja sprawnie realizuje zadania, posiada kompleksowe podejście do zarządzania oraz przestrzega wysokich międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa informacji.